ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.
Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

GÓI CƯỚC COMBO 4G VIETTEL

Mã sản phẩm: V120-VIETTEL
120.000VND
Mã sản phẩm: V120N-VIETTEL
120.000VND
Mã sản phẩm: V120Z-VIETTEL
90.000VND
Mã sản phẩm: V120C-VIETTEL
120.000VND
Mã sản phẩm: V150C-VIETTEL
150.000VND
Mã sản phẩm: V200C-VIETTEL
200.000VND
Mã sản phẩm: V90C-VIETTEL
90.000VND
Mã sản phẩm: V70C-VIETTEL
70.000VND
Mã sản phẩm: V100K-VIETTEL
100.000VND

GÓI CƯỚC DATA

Mã sản phẩm: ST150K-VIETTEL
150.000VND
Mã sản phẩm: ST120K-VIETTEL
120.000VND
Mã sản phẩm: ST90-VIETTEL
90.000VND
Mã sản phẩm: ST70K-VIETTEL
70.000VND
Mã sản phẩm: UMAX300-VIETTEL
300.000VND
Mã sản phẩm: UMAX50N-VIETTEL
50.000VND
Mã sản phẩm: MIMAX200-VIETTEL
200.000VND
Mã sản phẩm: MIMAX125-VIETTEL
125.000VND
Mã sản phẩm: MIMAX90-VIETTEL
90.000VND
Mã sản phẩm: MIMAX70-VIETTEL
70.000VND
Mã sản phẩm: ECOD50-VIETTEL
50.000VND
Mã sản phẩm: ECOD20-VIETTEL
20.000VND
Mã sản phẩm: ECOD10-VIETTEL
10.000VND

GÓI COMBO VIETTEL 3 THÁNG

Mã sản phẩm: V120N-VIETTEL
360.000VND
Mã sản phẩm: 3V120z-VIETTEL
360.000VND
Mã sản phẩm: 3V120-VIETTEL
360.000VND
Mã sản phẩm: 3V50C-VIETTEL
150.000VND
Mã sản phẩm: 3V70C-VIETTEL
210.000VND
Mã sản phẩm: 3V90C-VIETTEL
270.000VND
Mã sản phẩm: 3V120C-VIETTEL
360.000VND
Mã sản phẩm: 3V150C-VIETTEL
450.000VND

GÓI COMBO VIETTEL 06 THÁNG

Mã sản phẩm: 6V120N-VIETTEL
720.000VND
Mã sản phẩm: 6V120z-VIETTEL
720.000VND
Mã sản phẩm: 6V120-VIETTEL
720.000VND
Mã sản phẩm: 6V120C-VIETTEL
720.000VND
Mã sản phẩm: 6V90C-VIETTEL
540.000VND
Mã sản phẩm: 6V70C-VIETTEL
420.000VND
Mã sản phẩm: 6V50C-VIETTEL
300.000VND

GÓI COMBO VIETTEL 12 THÁNG

Mã sản phẩm: 12V120N-VIETTEL
1.440.000VND
Mã sản phẩm: 12V120z-VIETTEL
1.440.000VND
Mã sản phẩm: 12V120-VIETTEL
1.440.000VND
Mã sản phẩm: 12V120C-VIETTEL
1.440.000VND
Mã sản phẩm: 12V90C-VIETTEL
1.080.000VND
Mã sản phẩm: 12V70C-VIETTEL
840.000VND
Mã sản phẩm: 12V50C-VIETTEL
600.000VND

GÓI CƯỚC DATA 1 NGÀY 3 NGÀY 7 NGÀY

Mã sản phẩm: ST30K-VIETTEL
30.000VND
Mã sản phẩm: ST30N-VIETTEL
30.000VND
Mã sản phẩm: ST15N-VIETTEL
15.000VND
Mã sản phẩm: ST15K-VIETTEL
15.000VND
Mã sản phẩm: ST10K-VIETTEL
10.000VND
Mã sản phẩm: ST5K-VIETTEL
5.000VND
Mã sản phẩm: ST10N-VIETTEL
10.000VND

GÓI CƯỚC GỌI NỘI MẠNG VIETTEL

Mã sản phẩm: ST10N-VIETTEL
10.000VND
Mã sản phẩm: ST15N-VIETTEL
15.000VND
Mã sản phẩm: ST30N-VIETTEL
30.000VND
Mã sản phẩm: MP5X-VIETTEL
5.000VND
Mã sản phẩm: MP30X-VIETTEL
30.000VND
Mã sản phẩm: MP50X-VIETTEL
50.000VND
Mã sản phẩm: MP70X-VIETTEL
70.000VND
Mã sản phẩm: MP90X-VIETTEL
90.000VND
Mã sản phẩm: MP120X-VIETTEL
120.000VND
5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.