Viettel Biên Hòa - Đồng Nai thông báo | Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel...... chi tiết xem tại đây!

0339999368

CHỌN DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DATA 4G VIETTEL TẠI BIÊN HÒA

CHỌN

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG VIETTEL TẠI BIÊN HÒA

CHỌN

DATA 4G VIETTEL

GÓI CƯỚC DATA 3G/4G THEO THÁNG

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

MIMAX500

30 GB tốc độ cao

500.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

UMAX300

30 GB tốc độ cao

300.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX200

15 GB tốc độ cao

200.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX125

08 GB tốc độ cao

125.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX90

05 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX70

03 GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX25

02 GB tốc độ cao

25.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX35

1.2 GB tốc độ cao

35.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAXSV

03 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX15VAS

1.5 GB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

4G40VAS

1. GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

4G70VAS

2. GB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAXSVVAS

02 GB tốc độ cao

80.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD30

10 GB tốc độ cao

Thời gian từ 23h – 6h

30.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ECOD50

03 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL90

09 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL90U

09 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL50

05 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC COMBO & DATA SIÊU TỐC 3G/4G 

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

F30

3 GB tốc độ cao

Miễn phí 20 phút/nội mạng

30.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F70

03 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

20 phút gọi ngoại mạng

70.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

HI90

03 GB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F90U

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

3F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

270.000đ / 90 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

12F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ / 360 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F120

07 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

40 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F120U

07 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

40 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F140

08 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

60 phút gọi ngoại mạng

140.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F190

09 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

190.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V380

06 GB tốc độ cao

240 phút gọi nội mạng

240 phút gọi ngoại mạng

380.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V30K

200 MB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

30.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V70K

400 MB tốc độ cao

250 phút gọi nội mạng

70.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V90K

1 GB tốc độ cao

300 phút gọi nội mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V120K

1.5 GB tốc độ cao

400 phút gọi nội mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V150K

2.5 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

150.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V200K

3.5 GB tốc độ cao

1000 phút gọi nội mạng

200.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 3G/4G  TẶNG GAME LIÊN QUÂN MOBILE

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

EST30

7 GB tốc độ cao

Miễn phí Data 3G/4G khi chơi game liên quân

Miễn phí xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile

30.000đ / 7 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

EST120

28 GB tốc độ cao

Miễn phí Data 3G/4G khi chơi game liên quân

Miễn phí xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile

120.000đ / 28 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

12EST120

336 GB tốc độ cao

Miễn phí Data 3G/4G khi chơi game liên quân

Miễn phí xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile

1.440,000đ / 366 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V90

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 3G/4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC COMBO & DATA SIÊU TỐC 3G/4G SIÊU HOT 2020

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA VIETTEL HÒA MẠNG TRƯỚC 18/11/2018)

GÓI V90 VIETTEL NGỪNG ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 25/02/2020

V90

Từ ngày 25/02/2020 Viettel Ngừng Đăng Ký Gói V90

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V120

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V150

120 GB tốc độ cao

4 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST200

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

200 phút gọi ngoại mạng

200.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 3G/4G THEO THÁNG

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

ST70

30 GB tốc độ cao

1 ngày/1 GB

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST90

30 GB tốc độ cao

1 Ngày / 1 GB

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120

28 GB tốc độ cao

1 Ngày / 1GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120K

90 GB tốc độ cao

1 Ngày / 3 GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120U

28 GB tốc độ cao

1 Ngày / 1 GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST150

28 GB tốc độ cao

20 Phút / gọi nội mạng

150.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 3G/4G NGÀY

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

MT20N

05 GB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

20.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI10D

02 GB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10U

01 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT7D

1,2 GB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

7.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI7D

700 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

7000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI5D

500 MB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD1

1 GB tốc độ cao

23h – 6h

3000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

G3

3 GB tốc độ cao

3H cùng ngày

9000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 3G/4G NGÀY

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

ST15K

03 GB tốc độ cao

Hạn dùng 3 ngày

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

3MI5D

1.5 GB / 3 ngày

500 MB dùng đến 24H

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TOMD10

200 MB tốc độ cao

Không giới hạn ngày sử dụng

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TOMD30

1 GB tốc độ cao

Không giới hạn ngày sử dụng

30.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 3G/4G THEO NGÀY

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

ST30K

07 GB tốc độ cao

Hạn dùng 7 ngày

30.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

7MI5D

3.5 GB / 7 ngày

500 MB dùng đến 24H

35.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F30

3 GB tốc độ cao

Miễn phí 20 phút/nội mạng

30.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

FT50

7 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút/nội mạng

50.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD7

5 GB tốc độ cao

Hạn dùng 23H – 6H

15.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI50K

5 GB tốc độ cao

Hạn dùng 7 ngày

50.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

15MI5D

7.5 GB / 15 Ngày

500 MB đến 24H

75.000đ / 15 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

D30

2.5 GB tốc độ cao

30.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D50

3,5 GB tốc độ cao

50.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D70

7 GB tốc độ cao

70.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D90

10 GB tốc độ cao

90.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D120

12 GB tốc độ cao

120.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D200

20 GB tốc độ cao

200.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D500

48 GB tốc độ cao

500.000đ / 360 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D900

84 GB tốc độ cao

900.000đ / 360 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO 1 NGÀY

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

MT5N

500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5D

500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5K

01 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V5D

250 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

3000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5C

3 GB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V15D

1500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T15D

150 MB tốc độ cao

7 Ngày

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T15K

150 MB tốc độ cao

7 ngày

15,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V15K

1.5 GB tốc độ cao

1 ngày

15,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10D

1.5 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10N

1.0 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10K

1.0 GB tốc độ cao

7 Ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10G

1.5 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V10K

500 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI10N

300 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V20D

2 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V20K

2 GB tốc độ cao

1 Ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI20K

2 GB tốc độ cao

5 ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT30K

1 GB tốc độ cao

30 ngày

30,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT30N

5 GB tốc độ cao

5 ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC DÀNH CHO THOẠI NỘI MẠNG & NHẮN TIN NỘI MẠNG VIETTEL

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.

Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký: 

Nhấn nút Đăng ký nhập số điện thoại cần đăng ký, mã xác thực IN HOA, bấm xác nhận,

quý khách nhận dc tin nhắn xác nhận, chọn 1 gửi OK. chúc các bạn thành công !

B150K

1.5 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

150.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

B100K

600 MB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

0 SMS nội mạng

100.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T80K

0 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

80.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T70K

0 tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

150 SMS nội mạng

70.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T50K

0 tốc độ cao

200 phút gọi nội mạng

50 SMS nội mạng

50.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ