Cách gia hạn Internet Wifi Viettel khi chưa thanh toán đang còn nợ cước

Cách gia hạn Internet Wifi Viettel khi chưa thanh toán đang còn nợ cước Việc thanh toán cước Internet Wifi đúng hạn sẽ giúp khách hàng duy trì hoạt động truy cập mạng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu đã chuẩn bị đến hạn thanh toán nhưng bạn vẫn chưa thể thanh toán cước Internet thì […]