ViettelPay là gì?

Viettel Pay

ViettelPay là gì? Hướng dẫn đăng ký, sử dụng ViettelPay chi tiết nhất ViettelPay là gì? Theo tập đoàn Viettel, thì ViettelPay là hệ sinh thái thanh toán điện tử hay còn được gọi là ngân hàng số được phát triển bởi Viettel, trong đó sản phẩm chính là ứng dụng thanh toán di động có thể […]