Từ 17/06/2021 Viettel điều chỉnh lưu lượng gói V120C, V150C, V200C

Tu 17 06 2021 Viettel Tang Luu Luong V120c V150c V200c

Từ 17/06/2021, Viettel điều chỉnh lưu lượng gói V120C, V150C, V200C Chương trình khuyến mãi đặc biệt, tăng lưu lượng của các gói VxC cho khách hàng từ ngày 17/06/2021, cụ thể khi khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn thành công các gói: V120C, V150C, V200C từ ngày 17/06/2021 sẽ được hưởng ưu […]