Mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT là gì?

Mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT là gì?

Mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT là gì? Việc tìm mật khẩu wifi mặc định của modem Viettel, FPT, VNPT cực kỳ đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng biết. Đặc biệt trong trường hợp người dùng reset lại modem wifi thì việc tìm mật khẩu mặc định là điều thiết yếu […]