Thủ tục đăng ký mới dịch vụ Internet/Truyền hình Viettel cần những gì?

Thủ tục đăng ký mới dịch vụ Internet/Truyền hình Viettel cần những gì?

Thủ tục đăng ký mới dịch vụ Internet/Truyền hình Viettel cần những gì? Thủ tục đăng ký mới Internet/truyền hình Viettel bao gồm những gì? Đây có lẽ là thắc mắc của nhiều khách hàng muốn sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel, dịch vụ truyền hình Viettel giải trí đỉnh cao nhưng không biết […]